Regjistrohu tani, bëhuni Cisco partner dhe rritni të ardhurat tuaja

  Language

Hapa të vegjël - kërcim i madh përpara. Ecni përpara në zhvillimin e biznesit tuaj me tre hapa të shpejtë dhe të lehtë.

  • Regjistroje profilin përdorues
  • Klikoni linkun e sigurisë që do ta merrni në e-mail
  • Verifikoni të dhënat për detajet e profilit tuaj

Udhëzim për regjistrim

Regjistrohu tani, bëhuni Cisco partner dhe rritni të ardhurat tuaja

Partneriteti Cisco Ju ndihmon që të keni avantazh më të madh mbi konkurrencën përmes:

Komuniteti Cisco

 

Hyni deri te ofertat dhe promovimet ekskluzive, pajisuni me certifikatë zyrtare dhe sigurohuni me përmirësim të mëtejshëm për të rritur fitimet dhe për të zgjeruar mundësitë e biznesit

Partnerteti qendror Cisco

 

Bëhuni të dukshëm në hartën e biznesit me ndihmën e lokatorit partner, përpunoni specifika dhe zgjidhje të sakta dhe përkryeni njohuritë tuaja duke përdorur Programet e-learning partnere

Marketing partner qendror Cisco

 

Krijo fushata të orientuara precise, rritni reagimet pozitive dhe gjeneroni mundësi të reja dhe emocionuese të biznesit;

Zbuloni fuqinë e partneritetit

Realizoni shitje më të madhe, përkryeni njohuritë tuaja dhe rritni mundësit për biznes përmes Cisco.

SHIKO VIDEON
REGIJSTROHU TANI
video preview  
Nëse tashmë jeni partner i regjistruar, shihni se cilat benefite, programe dhe promocione i keni në dispozicion në portalin e Comtrade Partner Plus.